Functies in uniform

Voor de functies via de klassieke mobiliteitsprocedure kunnen enkel personeelsleden solliciteren die al tewerkgesteld zijn binnen de geïntegreerde politie. Je kan solliciteren via SaRA (Selection and Recruitment Adminstration). Met SaRA kan je openstaande vacatures bekijken, solliciteren en je kandidatuur online volgen.


In de huidige mobiliteitsronde (2024-03) staan er 4 vacatures open binnen onze politiezone. Solliciteren voor één van onderstaande functies kan tot en met 26/07/2024 via SaRA.

  • 1 Commissaris Coördinator Wijkwerking
  • 1 Commissaris Interventie en Zonaal Onthaal
  • 2 Inspecteurs Interventie & Zonaal Onthaal 


Voor de functies via externe werving kunnen laureaten solliciteren indien ze geslaagd zijn voor de generieke selectieproeven en zijn opgenomen in de wervingsreserve. Dit kan via het online infoportaal. 

een bewuste creatie van aroma