Functies in uniform

MOBILITEITSCYCLUS 2021-04
We rekruteren 5 inspecteurs interventie en zonaal onthaal via de mobiliteitscyclus 2021-04. Voor deze functies kunnen enkel personeelsleden solliciteren die al tewerk gesteld zijn binnen de geïntegreerde politie. Je kan voor deze functies  solliciteren t.e.m. 22 oktober via de toepassing HRMob. Met HRMob kan je een functie zoeken in mobiliteit, solliciteren en je dossier digitaal opvolgen. 

Meer info: via deze link. (Opgelet: de link is enkel toegankelijk voor medewerkers die reeds werkzaam zijn binnen politiediensten. Tip:gebruik de browser Edge voor een vlotte toegang tot deze pagina)

ASPIRANTENMOBILITEIT
Via de zogeheten aspirantenmobiliteit staat er momenteel 1 plaats open voor inspecteur interventie & zonaal onthaal. Aspiranten die de opleiding zijn gestart in maart/april/mei/juni 2021 komen hiervoor in aanmerking. Voor vragen hierover kan je contact opnemen via mail op pz.balendesselmol.hrm@police.belgium.eu 

een bewuste creatie van aroma