Functies in uniform

Voor de functies via de klassieke mobiliteitsprocedure kunnen enkel personeelsleden solliciteren die al  tewerkgesteld zijn binnen de geïntegreerde politie. Je kan solliciteren via SaRa (Selection and Recruitment Adminstration). Met SaRa kan je openstaande vacatures bekijken, solliciteren en je kandidatuur online volgen.


In de huidige mobiliteitsronde (2024-02) staan volgende vacatures open:

  • 1 CP coördinator wijkwerking
  • 1 HINP lokale informatiegestuurde werking (LIW)
  • 6 INP interventie en zonaal onthaal

Solliciteren voor één van bovenstaande functies kan tot en met 26/04/2024 via SaRA.

Mobiliteit 2024-02: ERRATUM:

  • 1 CP Interventie & Zonaal Onthaal: ERRATUM
  • Solliciteren voor deze functie kan tot en met 10 mei 2024 via SaRA


Voor de functies via externe werving kunnen laureaten solliciteren indien ze geslaagd zijn voor de generieke selectieproeven en zijn opgenomen in de wervingsreserve. Dit kan via het online infoportaal. 

 

een bewuste creatie van aroma