Onze politiezone

70.000 inwoners, 3 gemeenten

Ons korps staat in voor de veiligheid en een leefbare omgeving van 70.000 inwoners in de gemeenten Balen-Dessel-Mol. Als lokale politie leggen we onze eigen accenten. Dat is een grote troef gezien de veelzijdigheid van ons Kempens werkterrein, dat grenst aan Nederland.

Perfect afgestemd

Toerisme en recreatie, grote festivals zoals Graspop Metal Meeting, de aanwezigheid van nucleaire bedrijven, een grote scholengemeenschap, 2 treinstations, een vliegveldje, de grensovergang met Nederland en de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg, ... allemaal fenomenen waarop onze werking en ons materiaal is afgestemd.

Meer troeven

Drie directies

Ons korps telt een 140-tal medewerkers. Met de komst van korpschef Walter Coenraets in 2020, werd onze organisatiestructuur grondig vernieuwd. Van hokjesdenken zijn we geen fan, maar houden het wel graag duidelijk en overzichtelijk. Daarom werken we volgens een structuur met 3 directies. 

Directie operaties

Deze directie omvat het Operationeel Coördinatie en Informatie Centrum (OCIC) en de operationele zuil (OPS). Hierin zijn de basisfunctionaliteiten van de politiewerking ondergebracht, ingedeeld in een eerste- en tweedelijnszorg. De hoofdcommissaris directeur operaties (DirOps) behoudt het overzicht.

Wat interventie en onthaal betreft is het de commissaris interventie & onthaal die de teams coördineert. De teamchefs sturen waar nodig de dagdagelijkse werking aan. 

De andere commissarissen coördineren elk hun team. Het team verkeer wordt aangestuurd door een hoofdinspecteur.  

Directie mensen en middelen

Dit team bestaat uit medewerkers die hun specialisatie graag combineren met hun passie op vlak van personeel, logistiek, financiën en ICT. Ze staan ten dienste van het hele korps en werken dan ook nauw samen met de directie organisatieontwikkeling en de directie operaties. Aan het roer staat een adviseur die coördineert en innoveert.

Directie organisatie-ontwikkeling

Het team van de directie organisatieontwikkeling biedt structurele beleidsmatige ondersteuning op het vlak van communicatie, kwaliteitszorg en beleid. Hier worden heel wat ballen in de lucht gehouden om te evolueren naar een doorgedreven informatie-gestuurde werking en een 'new way of working'. Ook zij werken korpsbreed en staan in nauw contact met de overige directies. De adviseur behoudt het overzicht en trekt dit team steeds weer naar een hoger level. 

Onze teams

Interventie

In onze politiezone werken we met 4 vaste interventieteams. Zij staan 24/7 klaar om op dringende oproepen te reageren. Elk team bestaat uit een straffe combi van medewerkers met uiteenlopende kwaliteiten, leeftijden, specialisaties en ervaringen. In de uitoefening van deze job kan je uiteraard rekenen op je team, maar je kan ook terugvallen op technologische hulpmiddelen en aangepast materiaal.

Onthaal

Ons zonaal onthaal wordt verzorgd door 2 onthaalbedienden, bijgestaan door operationele medewerkers. Het loket in de wijkposten wordt bemand door 1 onthaalbediende.  Ons onthaalteam is het eerste aanspreekpunt voor zowel burgers als collega’s. Ben jij stressbestendig, geduldig, sociaal vaardig én bovenal klantvriendelijk? Dan heb jij dé perfecte combi in huis.

Wijkwerking

Onze 3 wijkteams zitten verspreid over de wijkposten in Balen en Dessel en de hoofdpost in Mol. Hun werkterrein is groot, maar met de elektrische fiets geraken ze vlot op hun bestemming! Het wijkondersteuningsteam behoudt het overzicht en brengt de teams regelmatig samen. 

We hebben een gemoedelijke zone, maar burengeschillen zijn er helaas altijd. Voor deze job moet je dus zeker je sociale vaardigheden en bemiddelingsskills weten te combineren. 

Slachtofferbejegening, jeugd & gezin, lokale recherche

De collega's van de lokale recherche worden ingezet op meer gespecialiseerde onderzoeken en/of complexe criminali-teitsfenomenen. Ons team slachtoffer-bejegening / jeugd & gezin verleent eerste hulp en bijstand aan slachtoffers van misdrijven, rampen en ongevallen. 

De recherchecoördinator volgt de laatste criminaliteitstrends, zoals online fraude en cybercrime, op de voet. Voor deze job heb je een bijzondere combi van kwaliteiten nodig.

Verkeer

Het team verkeer organiseert preventieve en repressieve controles, houdt toezicht op evenementen, zorgt voor begeleiding van schoolverkeer en geeft bijstand bij verkeers-ongevallen. Er is ook ruime aandacht voor verkeers-opvoeding en het terugdringen van verkeersonveilige situaties.

Verkeerspatrouilles kunnen te voet, met de fiets of interventievoertuig. Maar ook onze motards worden ingezet voor verkeersveilige politiezone.

 

 

Uitdagende 9-to-5 bureaujob of spanning op het terrein?

Ontdek onze vacatures

een bewuste creatie van aroma