Uitdagende 9-to-5 bureaujob of spanning op het terrein? Aan jou de keuze:

De nieuwe selectieprocedure: van interesse...tot uitoefening van de functie in 10 stappen
 

1. Kennismaking met de lokale en federale politie als eventuele werkgever.

Dit kan op verschillende manieren: het volgen van een infosessie, het (aan)spreken van een collega, het bezoeken van een infostand op een beurs/opendeurdag, … . Check regelmatig de ‘evenementen’ op de website www.jobpol.be en volg onze politiezone via Facebook en/of Twitter

2. Lokale en/of Federale politie rekruteert nieuwe kandidaten.

Afhankelijk van de functie waarvoor je wil inschrijven kan je rekenen op een permanente werving of niet. De actuele openstaande functies kan je steeds terugvinden op de website www.jobpol.be. De vacante functies binnen onze politiezone, vind je op deze pagina. De inschrijvingen voor Inspecteur van Politie (de meest voorkomende functie) zijn permanent open. Opgelet:

 • Doorloop zeker voorafgaandelijk of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de medische criteria.
 • Wist je dat sinds het in werking treden van de nieuwe selectieprocedure (14/09/2021) jouw volgende kandidatuur terug als je 1ste telt? De voorgaande komen dus te vervallen.
   

3. Kandidaat schrijft zich online in en stelt zelf een planning op voor de generieke selectieproeven.

Door je in te schrijven krijg je toegang tot een online infoportaal. Hier kan je zelf een planning opmaken om binnen de 18 weken de volledige selectieketting te doorlopen, een merkelijk verschil met de vorige selectieprocedure!

4. Kandidaat doorloopt volledige generieke selectieprocedure.

A. Voor externe uniformfuncties:

 • Cognitieve proeven
  • Intellectueel potentieel en taalkennis
  • Deze zijn digitaal uit te voeren 
  • Er zijn geen vrijstellingen meer op basis van diploma, legde je echter eerder deze volledige proef met succes af binnen politie? Dan blijft deze vrijstelling wel gelden.
 • Fysieke proef
 • Persoonlijkheidsproef
  • Enkele persoonlijkheidsvragenlijsten (al dan niet voorafgaand, al dan niet van thuis uit)
  • Situationele beoordelingstest
  • Interview
 • Medische screening
  • Medische vragenlijst
  • Analyse van het medisch formulier
  • Batterij van medische onderzoeken
 • Deliberatie- en moraliteitscommissie
  • Hier legt men de hele puzzel van jou selectieketting samen. Je moet hier zelf niets voor doen, je moet hier zelf niet bij aanwezig zijn


Opgelet:  Voor een functie van gespecialiseerd Hoofdinspecteur of commissaris zijn er nog bijkomende proeven.

B. Voor burgerfuncties

Voor een burgerfunctie, ook wel CALOG genoemd, zal de selectieprocedure dus ietwat anders verlopen. Bij vragen hierover, contacteer ons

 • Geen permanente werving, geen spontane sollicitaties
 • Cognitieve proeven
 • Persoonlijkheidsproef
 • Interview en eventuele bijkomende proef bij aanwervende zone/dienst
   

5. Kandidaat slaagt in de generieke selectieproeven.
 

6. Laureaat wordt opgenomen in de wervingsreserve.

 • Dit gebeurt automatisch, je moet hier zelf niets voor ondernemen.
 • Je komt 2 jaar lang in een wervingsreserve. In die tussentijd dien je op sollicitatiegesprek (onbeperkt) te gaan bij de zone of dienst van jouw keuze. Pas nadat je geselecteerd bent, kan je de opleiding aanvatten.
   

7. Laureaat gaat op sollicitatiegesprek in de lokale zone of federale dienst van zijn/haar keuze.

 • De lijst met beschikbare plaatsen om concreet te gaan solliciteren is voor jou ook zichtbaar en beschikbaar via het online infoportaal. Vergeet niet om onze politiezone op deze pagina regelmatig te bezoeken. 
   

8. Laureaat wordt geselecteerd door de lokale zone of federale dienst waar hij/zij solliciteerde.

9. De aspirant start zijn/haar opleiding.

 •  Van kandidaat tot laureaat tot aspirant, zo ver ben je al! (voor operationele functies)
 • Je start de eerstvolgende opleiding in een politieschool van jouw keuze. Voor onze politiezone, voor aspirant-Inspecteurs, is dit meestal Campus Vesta in Ranst (Antwerpen) of PLOT in Genk (Limburg).
   

10. Aspirant start zijn/haar loopbaan met een probatiestage in de lokale zone of federale dienst van bestemming.

 • Zowel de stages tijdens de opleiding (werkplekleren) als de probatiestage (6 maanden) na je opleiding, werk je af in de zone of dienst van jouw bestemming. Voor ons specifiek zullen de stages grotendeels doorgaan vanuit het hoofdcommissariaat in Mol. Je krijgt er naast een begeleider ook een peter/meter toegewezen om samen met jou elke stap te doorlopen.

een bewuste creatie van aroma